Vannskader, mugg og råte er blant de vanligste skadene av et dårlig tak.

Et tak kan vare fra 30 til 60 år, men ytre påvirkninger eller manglende vedlikehold kan senke levetiden på taket betraktelig.

Den vanligste feilen er at man ikke skifter ødelagt takstein eller dårlige blikk, og undertak er ofte utført slik at de ikke tåler lengre eksponering for fukt.

Det kan være svært kostnadsbesparende å få utført en taksjekk.

Vi utfører taktekking og bytte av tak effektivt, trygt og til en gunstig pris.

Når jobben er utført har du et tett og stabilt tak i mange år framover, vi er ikke ferdig med jobben før du er 100% fornøyd.