Skiftet tak, kledning og vinduer, nytt tregulv, vegger og panel inne.