Montert nye vindu og kledning med listefri utførelse